Call Us Now: +1 (252) 228-9476
Shippingselskap slipper markedsdirektør inn i toppledelsen

Shippingselskap slipper markedsdirektør inn i toppledelsen

Kommunikasjonssjef Anette Maltun Koefoed hentes opp i konsernledelsen til shipping- og logistikkgiganten Wallenius Wilhelmsen der hun går inn i en nyopprettet stilling som kommunikasjon- og markedsdirektør.

– De endringene vi nå gjør i organisasjonen handler i størst grad om å sikre at vi fortsetter å være det foretrukne valget for våre kunder også i fremtiden. Strategisk kommunikasjon og marked er en av forutsetningene for å lykkes fremover. Vi må kommunisere godt og riktig, både internt til våre ansatte, men også eksternt til en rekke ulike målgrupper. Derfor har vi fått inn Anette i ledergruppen, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen i en pressemelding. 

Anette Maltun Koefoed ble ansatt som kommunikasjonssjef i selskapet sommeren 2021 og har de siste seks månedene også ledet markedsavdelingen.

– Jeg er selvfølgelig glad for å få denne tilliten, fordi jeg mener at en mer strategisk plassering av kommunikasjon- og markedsavdelingen vil bidra til at vi får bedre forståelse for bredden i vår virksomhet, både bakenforliggende årsaker og mål, men også at vi kommer tidligere inn i prosesser og kan påvirke gjennomføringen med kommunikasjonsfaglige råd, sier hun. 

Den nye markedsdirektøren forteller Kampanje at selskapet har høye ambisjoner, og trenger å få økt synlighet fremover. De har et samarbeid med kommunikasjon- og rådgivningsselskapet Oceans som skal bistå dem med dette. 

– Vi er et stort shipping- og logistikkselskap med 9.000 ansatte over hele verden. Jeg tror veldig få i Norge vet hvor store vi er med et hovedkontor i Oslo. Mitt mål er å få synliggjort oss i Norge, og tydeliggjøre og løfte frem alt vi jobber med globalt. Derfor skal vi selvfølgelig drive aktivt med employer branding, sånn at vi får på plass de beste folkene som vil bidra til å synliggjøre oss i større grad, sier hun. 

Før Koefoed kom til Wallenius Wilhelmsen var hun 18 år i Berg-Hansen i forskjellige roller, blant annet som ansvarlig for merkevare, intern- og eksternkommunikasjon og bærekraft. Hun har tidligere også jobbet innen media med blant annet produkt- og teknologiutvikling, PR, merkevare og journalistikk.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.